Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir tartışma konusu haline gelen Hazar Denizi çıkmazı, çeyrek asır sonra taraflarca çözüme bağlandı.